FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष मिति
आर्थिक ऐन २०८०।८१ PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।०८१.pdf ७८/७९ 07/19/2023 - 11:48
कर तथा शुल्कहरु २०७९-८० PDF icon आर्थिक ऐन २०७९-८०.pdf ७९-८० 08/26/2022 - 13:31
कर तथा शुल्कहरु २०७८।७९ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 078-79.pdf ७८/७९ 10/31/2021 - 14:37
थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७/७८ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७.pdf ७७/७८ 08/17/2020 - 11:31
सिफारिस तथा सेवा शुल्क दस्तुर आ.व. २०७६/७७ PDF icon सिफारिस तथा सेवा शुल्क दस्तुर २०७६-७७.pdf ७६/७७ 08/29/2019 - 10:24
थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७५/७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५-०७६.pdf ७५/७६ 07/28/2018 - 11:19
सिफारीस, मुल्याङकन तथा सेवाशुल्क दस्तुर २०७४-०७५ PDF icon सिफारीस, मुल्याङकन तथा सेवाशुल्क दस्तुर २०७४-०७५.pdf ७४/७५ 07/14/2018 - 12:56