FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष मिति
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८(3).pdf ७७/७८ 06/03/2021 - 10:27
विषम परिस्थितिमा कक्षोन्‍नतीका लागी विद्यार्थी मूल्याङकन निर्देशिका, २०७८ PDF icon विषम परिस्थितिमा कक्षोन्‍नतीका लागी विद्यार्थी मूल्याङकन निर्देशिका, २०७८.pdf ७७/७८ 05/28/2021 - 12:06
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन संसोधित सहित.pdf ७४/७५ 02/07/2021 - 15:51
अपा‌गता परिचयपत्रसम्वन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon गाउँपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७ 02/03/2021 - 14:06
व्यवसाय कर सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon byabasayik kar karyabidhi 2077.pdf ७७/७८ 02/02/2021 - 13:35
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, २०७५ PDF icon UPISCOL-3rdamendment.pdf, PDF icon Loan guideline.pdf, PDF icon Projection template.pdf ७७/७८ 01/18/2021 - 10:42
थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७.pdf ७७/७८ 08/17/2020 - 11:38
प्राविधिक शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६ PDF icon प्राविधिक शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६.pdf ७६/७७ 08/30/2019 - 13:38
करार शिक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ PDF icon करार शिक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf ७५/७६ 11/25/2018 - 14:34
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन- २०७५ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन- २०७५.pdf ७५/७६ 11/20/2018 - 10:58

Pages