FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष मिति
थुलुङ दुधकाशी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७८-०७९ PDF icon थुलुङ दुधकाशी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक 78-79.pdf ७७/७८ 06/26/2021 - 10:52
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८(3).pdf ७७/७८ 06/03/2021 - 10:27
विषम परिस्थितिमा कक्षोन्‍नतीका लागी विद्यार्थी मूल्याङकन निर्देशिका, २०७८ PDF icon विषम परिस्थितिमा कक्षोन्‍नतीका लागी विद्यार्थी मूल्याङकन निर्देशिका, २०७८.pdf ७७/७८ 05/28/2021 - 12:06
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन संसोधित सहित.pdf ७४/७५ 02/07/2021 - 15:51
अपा‌गंता परिचयपत्रसम्वन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon गाउँपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७ 02/03/2021 - 14:06
व्यवसाय कर सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon byabasayik kar karyabidhi 2077.pdf ७७/७८ 02/02/2021 - 13:35
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, २०७५ PDF icon UPISCOL-3rdamendment.pdf, PDF icon Loan guideline.pdf, PDF icon Projection template.pdf ७७/७८ 01/18/2021 - 10:42
थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७.pdf ७७/७८ 08/17/2020 - 11:38
प्राविधिक शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६ PDF icon प्राविधिक शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६.pdf ७६/७७ 08/30/2019 - 13:38
करार शिक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ PDF icon करार शिक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf ७५/७६ 11/25/2018 - 14:34

Pages