FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष मिति
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, २०७५ PDF icon UPISCOL-3rdamendment.pdf, PDF icon Loan guideline.pdf, PDF icon Projection template.pdf ७७/७८ 01/18/2021 - 10:42
थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गापा को आर्थिक ऐन २०७७.pdf ७७/७८ 08/17/2020 - 11:38
प्राविधिक शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६ PDF icon प्राविधिक शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६.pdf ७६/७७ 08/30/2019 - 13:38
करार शिक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ PDF icon करार शिक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf ७५/७६ 11/25/2018 - 14:34
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन- २०७५ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन- २०७५.pdf ७५/७६ 11/20/2018 - 10:58
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन- २०७५ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन- २०७५.pdf ७५/७६ 11/20/2018 - 10:58
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति(कार्यविधी) सम्बन्धी ऐन- २०७५ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति(कार्यविधी) सम्बन्धी ऐन- २०७५.pdf ७५/७६ 11/20/2018 - 10:57
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधी ऐन- २०७५ PDF icon थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधी ऐन- २०७५.pdf ७५/७६ 11/20/2018 - 10:53
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको आधारभुत सरसफार्इ र फोहोरमैला ऐन-२०७५ PDF icon थु. दु. गा. पा.को आधारभुत सरसफार्इ र फोहोरमैला ऐन-२०७५.pdf ७५/७६ 11/20/2018 - 10:50
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्था(नियमित र व्यवस्थित) गर्ने सम्बन्धी ऐन- २०७५ PDF icon थु. दु. गा. पा. को पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी ऐन- २०७५.pdf ७५/७६ 11/20/2018 - 10:48

Pages