FAQs Complain Problems

थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको राजपत्र (भाग- १)

Document आर्थिक वर्ष Post date
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७९ PDF icon सुचना १८ -औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७९ final.pdf ७९-८० Tuesday, February 7, 2023 - 13:24
सार्वजानिक निजी साझेदारी ऐन, २०७९ PDF icon सुचना १७ सार्वजानिक निजी साझेदारी ऐन, २०७९ final1.pdf ७८/७९ Tuesday, February 7, 2023 - 13:03
गाउँपालिकाको भुमी व्यवस्थापन ऐन- २०७९ PDF icon सुचना १६- गाउँपालिकाको भुमी व्यवस्थापन ऐन- २०७९.pdf ७८/७९ Tuesday, February 7, 2023 - 12:58
आर्थिक ऐन २०७८-७९ PDF icon सुचना १५ आर्थिक ऐन, २०७८-७९.pdf ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 13:18
विनियोजन ऐन, आ.व. २०७८-७९ PDF icon सूचना १४ विनियोजन ऐन, २०७८-७९.pdf ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 12:13
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon वातावरण २०७७.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:26
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon विपद् जोखिम २०७७.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:25
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई, २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:24
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि ऐन, २०७६ PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन) कार्यविधि ऐन, २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:24
गाउँ प्रहरी (कार्यविधि) ऐन, २०७६ PDF icon गाउँ प्रहरी ऐन, २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:23

Pages