FAQs Complain Problems

थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको राजपत्र (भाग- १)

Document आर्थिक वर्ष Post date
विनियोजन ऐन २०८०।८१ PDF icon विनियोजन ऐन 2080।81.pdf ८०/८१ Wednesday, July 19, 2023 - 11:51
सुचना २०- सहकारी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन- २०८० PDF icon सुचना २०- सहकारी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन- २०८०.pdf ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 11:32
सुचना १९- खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ PDF icon सुचना १९- खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९.pdf ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 11:13
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७९ PDF icon सुचना १८ -औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७९ final.pdf ७९-८० Tuesday, February 7, 2023 - 13:24
सार्वजानिक निजी साझेदारी ऐन, २०७९ PDF icon सुचना १७ सार्वजानिक निजी साझेदारी ऐन, २०७९ final1.pdf ७८/७९ Tuesday, February 7, 2023 - 13:03
गाउँपालिकाको भुमी व्यवस्थापन ऐन- २०७९ PDF icon सुचना १६- गाउँपालिकाको भुमी व्यवस्थापन ऐन- २०७९.pdf ७८/७९ Tuesday, February 7, 2023 - 12:58
आर्थिक ऐन २०७८-७९ PDF icon सुचना १५ आर्थिक ऐन, २०७८-७९.pdf ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 13:18
विनियोजन ऐन, आ.व. २०७८-७९ PDF icon सूचना १४ विनियोजन ऐन, २०७८-७९.pdf ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 12:13
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon वातावरण २०७७.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:26
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon विपद् जोखिम २०७७.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:25

Pages