FAQs Complain Problems

राहत विवरण

नाम ठेगाना सहयोग रकम सहयोग गरिएको सामग्री सहयोग प्रदान गर्नुको उद्धेश्य तस्वीर आर्थिक वर्ष कैफियत
टेक बहादुर दमाई थुलुङ दुधकोशी- ४, जुबु १००००

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
बल बहादुर राई थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु १५०००

अत्याधिक बर्षाबाट घर क्षती

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
यमुना काफ्ले थुलुङ दुधकोशी-६, मुक्ली १००००

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
रण बहादुर कामी थुलुङ दुधकोशी- १, नेले १००००

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
राकेश राई थुलुङ दुधकोशी-३, पंचन १५०००

बाढी पहिरो पिडित

 

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
रुद्र बहादुर नेपाली थुलुङ दुधकोशी- ४, जुबु १००००

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
सुमन राई थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु १०००० पाल

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
रणधीर राई थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु १०००० पाल

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
रविन राई थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु १०००० पाल

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
एक बहादुर राई थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु १०००० पाल

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
फुर कुमार राई थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु १०००० पाल

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
कैलाश दमाई थुलुङ दुधकोशी-६, मुक्ली १००००

बाढी पहिरो पिडित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
टिकाराम दमाई थुलुङ दुधकोशी-६, मुक्ली १००००

बाढी पहिरो प्रभावित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
गणेश बहादुर दमाई थुलुङ दुधकोशी-६, मुक्ली १००००

बाढी पहिरो प्रभावित

७७/७८ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
हर्क बहादुर विक थुलुङ दुधकोशी- ८, देउसा १००००

घर आगलागी पिडित

७५/७६ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
अनक बहादुर बस्‍नेत थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु ६०००

छोरा केदार बस्‍नेत मानसिक रोगबाट पिडित भएको हुँदा उपचारको लागी

७५/७६ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
कुमार बस्‍नेत थुलुङ दुधकोशी-६, मुक्ली ६०००

छोरा मन्दिप बस्‍नेतको बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि

७५/७६ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
वीर बहादुर सार्की थुलुङ दुधकोशी-३, पंचन १५०००

घर जलेर पुर्ण क्षती

७५/७६ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
अनुप्रशान्त राई थुलुङ दुधकोशी- ८, देउसा ५०००००

वडा नं. ८ वडा अध्यक्ष दुर्घटनामा परी टाउकोमा ठूलो चोट लागेको

गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको
नविन भट्टराई थुलुङ दुधकोशी-२, काँगेल १००००

दुबै मृगौला काम नलाग्‍ने भएको हुँदा डायोलोसिस खर्च

७६/७७ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको

Pages