FAQs Complain Problems

यमुना काफ्ले

बाढी पहिरो पिडित

सहयोग रकम: 
१००००
ठेगाना: 
थुलुङ दुधकोशी-६, मुक्ली

आर्थिक वर्ष:

कैफियत: 
गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको