FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष मिति

आ.व. २०७९।२०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

PDF icon बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७९-८०.pdf ७९-८० 06/26/2022 - 12:24

अध्यक्ष ज्यूको तोक आदेश बाट सम्पन्‍न योजनाहरु आ.व. ०७८-७९

७८/७९ 02/22/2022 - 13:47

गाउँपालिका अन्तरगतका बजेट- आ.व. २०७८/७९

PDF icon गाउँपालिका अन्तर्गतका बजेट(1).pdf ७७/७८ 06/28/2021 - 12:01

गाउँपालिकाको वडागत बजेट आ.व. २०७८-७९

PDF icon वडा गत बजेट २०७८ २०७९.pdf ७७/७८ 06/27/2021 - 14:55

गाउँपालिका बजेट शाखागत- २०७८-७९

PDF icon शाखा गत बजेट(1).pdf ७७/७८ 06/27/2021 - 10:30

गाउँपालिका बजेट (चालु खर्च) २०७८-७९

PDF icon thulung karyalaya budget.pdf ७७/७८ 06/27/2021 - 10:20

कार्यक्रम तथा बजेट आ.व. २०७७-०७८

PDF icon SuTRA __ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन २०७७।७८.pdf ७७/७८ 07/28/2020 - 11:41

योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७६/७७

PDF icon योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७६-७७.pdf ७५/७६ 07/01/2019 - 11:06

बजेट तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

PDF icon वजेट तथा कार्यक्रम -आ.व. २०७५-७६.pdf ७५/७६ 06/30/2018 - 11:41

बजेट तथा कार्यक्रम ०७४/७५

PDF icon योजना तथा कार्यक्रम ०७४-७५.pdf ७४/७५ 03/20/2018 - 12:53