FAQs Complain Problems

थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको राजपत्र (भाग- २)

Document आर्थिक वर्ष Post date
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon सुचना १६ टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 13:00
भवन निर्माण मापदण्ड तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 15:41
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी ईजाजत सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी ईजाजत सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 15:40
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 15:39
स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका- २०७७ PDF icon स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका- २०७७.pdf ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 15:38
संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि- २०७७ PDF icon संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि- २०७७.pdf ७७/७८ Sunday, March 14, 2021 - 15:38
गाउँपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली - २०७६ PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली - २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:37
अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधी - २०७६ PDF icon अपाङगता परिचयपत्र कार्यविधी - २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:36
प्राविधिक शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६ PDF icon शिक्षाालय सचालन कार्यविधी- २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:36
करार शिक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon करार शिक्षक छनौट कार्यविधि, २०७५.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:35

Pages