FAQs Complain Problems

थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको राजपत्र (भाग- २)

Document आर्थिक वर्ष Post date
सूचना ३१- जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon सूचना ३१- जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७९.pdf ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 11:20
कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको कार्यविधि- २०८० PDF icon सुचना ३१-तह वृद्धि सम्बन्धमा जारी गरिएको कार्यविधि- २०८०.pdf ७९-८० Thursday, July 13, 2023 - 10:24
तालिम गोष्ठी कार्यशालाको खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ PDF icon सूचना ३०- तालिम गोष्ठी कार्यशालाको खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf ७९-८० Sunday, March 26, 2023 - 11:19
मर्मत सम्भार संचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon सूचना २९- मर्मत सम्भार संचालन कार्यविधि २०७९.pdf ७९-८० Sunday, March 26, 2023 - 11:18
बजार अनुगमण निर्देशिका २०७९ PDF icon सूचना २८- बजार अनुगमण निर्देशिका २०७९.pdf ७९-८० Sunday, March 26, 2023 - 11:18
दुधकोशी सामुदायिक अस्पताल संचालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon सूचना २७- दुधकोशी सामुदायिक अस्पताल संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf ७९-८० Sunday, March 26, 2023 - 11:17
सूचना २६- ढुङगा गिटि उत्खनन कार्यविधि २०७९ PDF icon सूचना २६- ढुङगा गिटि उत्खनन कार्यविधि २०७९.pdf ७९-८० Tuesday, February 7, 2023 - 12:21
विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य छनौट कार्यविधि २०७९ PDF icon सूचना २५- विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य छनौट कार्यविधि २०७९.pdf ७९-८० Tuesday, February 7, 2023 - 12:18
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०७९ PDF icon सूचना २४- जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०७९.pdf ७९-८० Tuesday, February 7, 2023 - 12:17
छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९ PDF icon सूचना २३- छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf ७९-८० Tuesday, February 7, 2023 - 12:16

Pages