FAQs Complain Problems

कार्यपालिका सदस्यहरुको नामावली

नामथर तस्वीर पद सम्पर्क नम्बर ईमेल निर्वाचित साल स्थिति
असिम राई गाउँपालिका अध्यक्ष ९७५३०००८१४ २०७४ वर्तमान
सविता राई गाउँपालिका उपाध्यक्ष ९७४१२४८४९४ २०७४ वर्तमान
घनराज सुनुवार वडा अध्यक्ष १ नं. ९८१७७०२३०० २०७४ वर्तमान
उदय नारायण बस्नेत वडा अध्यक्ष २ नं. ९८२५७८१३७३ २०७४ वर्तमान
भुपालध्वज राई वडा अध्यक्ष ३ नं. ९८१९९०१८७९ २०७४ वर्तमान
नातीकाजी गुरुङ वडा अध्यक्ष ४ नं. ९८१८१५८६०१ २०७४ वर्तमान
प्रेम कुमार राई वडा अध्यक्ष ५ नं. ९७४३०००९६२ २०७४ वर्तमान
फुर्तिमान तामाङ वडा अध्यक्ष ६ नं. ९७४५१५४७०७ २०७४ वर्तमान
राम संघर्ष किराती वडा अध्यक्ष ७ नं. ९७४३०२२१६० २०७४ वर्तमान
अनु प्रशान्त किराती वडा अध्यक्ष ८ नं. ९७४३०२९८५४ २०७४ वर्तमान
भुपाल सिं राई वडा अध्यक्ष ९ नं. ९७५३००११४९ २०७४ वर्तमान
बुद्धि राज राई सदस्य ६ नं. ९८१८६३५७२० २०७४ वर्तमान
सरिता किराती सदस्य ७ नं. ९८४९६५१२२२ वर्तमान
गोपाल घिमिरे सदस्य ७ नं. ९८१८६७८४५० २०७४ वर्तमान
रेणुका रसाईली सदस्य ९ नं. ९८२४७१९११५ २०७४ वर्तमान
सम्झना सार्की सदस्य २ नं. ९८२४७०३८९३ २०७४ वर्तमान
मिना कुमारी राई सदस्य २ नं. ९८०५९२६१८७ २०७४ वर्तमान
अबिलाल राई सदस्य सचिव ९८५११५९५८६ पूर्व