FAQs Complain Problems

राकेश राई

बाढी पहिरो पिडित

 

सहयोग रकम: 
१५०००
ठेगाना: 
थुलुङ दुधकोशी-३, पंचन

आर्थिक वर्ष:

कैफियत: 
गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको