FAQs Complain Problems

रण बहादुर कामी

बाढी पहिरो पिडित

सहयोग रकम: 
१००००
ठेगाना: 
थुलुङ दुधकोशी- १, नेले

आर्थिक वर्ष:

कैफियत: 
गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको