FAQs Complain Problems

सुमन राई

बाढी पहिरो पिडित

सहयोग रकम: 
१००००
सहयोग गरिएको सामग्री: 
पाल
ठेगाना: 
थुलुङ दुधकोशी- ५, जुबु

आर्थिक वर्ष:

कैफियत: 
गाउँपालिका अध्यक्ष श्री असिम राई ज्यूबाट प्रदान गरिएको