FAQs Complain Problems

सिफारीस, मुल्याङकन तथा सेवाशुल्क दस्तुर २०७४-०७५

स्थानिय तहको अार्थिक ऐन २०७४ बमाेजिम चालु अार्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागी प्रस्तावित सिफारिस, मुल्याङकन तथा सेवाशुल्क दस्तुर

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: