FAQs Complain Problems

सर्वोच्‍च अदालत जानकारी पुस्तिका

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष मिति
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:42
बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:41
फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:40
देवानी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon देवानी कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:40
महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका PDF icon महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:39
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:38
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:38
आदिवासी जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon आदिवासी जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:37
फौज्दारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon फौज्दारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:36
जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका PDF icon जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf ७८/७९ Tuesday, July 20, 2021 - 15:35

Pages