तपार्इहरुलार्इ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वेवसार्इट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
74% (34 votes)
ठिकै
13% (6 votes)
नराम्रो
13% (6 votes)
Total votes: 46