तपार्इहरुलार्इ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वेवसार्इट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
74% (37 votes)
ठिकै
12% (6 votes)
नराम्रो
14% (7 votes)
Total votes: 50