तपार्इहरुलार्इ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वेवसार्इट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
76% (31 votes)
ठिकै
15% (6 votes)
नराम्रो
10% (4 votes)
Total votes: 41