तपार्इहरुलार्इ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वेवसार्इट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
73% (37 votes)
ठिकै
14% (7 votes)
नराम्रो
14% (7 votes)
Total votes: 51