नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार दर्ता फर्म ७६/७७ 03/11/2020 - 16:56 उपलब्ध छैन
Examination samastigat form ७६/७७ 01/28/2020 - 11:47 PDF icon examination form samastigat.pdf
examination form class 8 ७६/७७ 01/28/2020 - 11:44 PDF icon admit card class 8 .pdf
examination form class 5 ७६/७७ 01/28/2020 - 11:43 PDF icon admit card class 5.pdf
प्रधानाध्यापक छनौट परिक्षाको पाठ्यांश ७४/७५ 05/10/2019 - 14:14 PDF icon FINAL CURRICULUM WITH MODEL QUESTION.pdf
दरखास्त फारमको ढाँचा ७५/७६ 04/22/2019 - 11:02 उपलब्ध छैन
रनिङ वील अनुसार भुक्तानिको लागी सिफारिस - नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:11 PDF icon रनिङ वील अनुसार भुक्तानिको लागी सिफारिस - नमुना.pdf
योजना सम्झौता सिफारिस - नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:10 PDF icon योजना सम्झौता सिफारिस - नमुना.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा- नमुना(उपभोक्ता समितिको लागी) ७५/७६ 11/22/2018 - 17:09 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धमा- नमुना(उपभोक्ता समितिको लागी).pdf
पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:08 PDF icon पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - नमुना.pdf

Pages