FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष मिति
Examination samastigat form PDF icon examination form samastigat.pdf ७६/७७ 01/28/2020 - 11:47
examination form class 8 PDF icon admit card class 8 .pdf ७६/७७ 01/28/2020 - 11:44
examination form class 5 PDF icon admit card class 5.pdf ७६/७७ 01/28/2020 - 11:43
प्रधानाध्यापक छनौट परिक्षाको पाठ्यांश PDF icon FINAL CURRICULUM WITH MODEL QUESTION.pdf ७४/७५ 05/10/2019 - 14:14
दरखास्त फारमको ढाँचा उपलब्ध छैन ७५/७६ 04/22/2019 - 11:02
रनिङ वील अनुसार भुक्तानिको लागी सिफारिस - नमुना PDF icon रनिङ वील अनुसार भुक्तानिको लागी सिफारिस - नमुना.pdf ७५/७६ 11/22/2018 - 17:11
योजना सम्झौता सिफारिस - नमुना PDF icon योजना सम्झौता सिफारिस - नमुना.pdf ७५/७६ 11/22/2018 - 17:10
योजना सम्झौता सम्बन्धमा- नमुना(उपभोक्ता समितिको लागी) PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धमा- नमुना(उपभोक्ता समितिको लागी).pdf ७५/७६ 11/22/2018 - 17:09
पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - नमुना PDF icon पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - नमुना.pdf ७५/७६ 11/22/2018 - 17:08
पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी अन्तिम रकम भुक्तानीको लागी सिफारिस - नमुना PDF icon पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी अन्तिम रकम भुक्तानीको लागी सिफारिस - नमुना.pdf ७५/७६ 11/22/2018 - 17:07

Pages