यहि मंसिर ५, ६, ७ र ८ गते गाउँपालिकाको केन्द्र मुक्लीमा गाउँपालिका महोत्सब तथा अध्यक्ष रनिङ शिल्ड - २०७६ हुदै