प्रेम कुमार रार्इ

प्रेम कुमार रार्इ, वडा अध्यक्ष, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका , ५  नं. वडा कार्यालय, जुबु, सोलुखुम्बु

Phone: 
९७४३०००९६२